Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 531
Testes ducit Heduigis de Pawlowo erga {Margaretham} de ibidem: primus Johannes de Jastculkÿ, secundus Mathias de Peczinouicze, tercius Janussius de Jelithowo, quartus Petrus de Peczinonicze, quintus Petrus de Cowalewo, sextus Berwoldus de Skarszewo. — Rotha:

Taco gim pomozi bog yʃwanthi +
yaco tho ʃwaczczimi [yaco] Czwo
yaduiga [vczinila] ranila Margo
rzathą tho vczÿnila za ye po
czanthkem yʃze pirzwÿe gye ʃyna
Ranila