Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 530
Testes ducit Miroslaus de Cowalewo erga Abraham Rosust de Psari: primus testis Miroslaus de Jelithowo, secundus Petrus de Woyslauicze, tercius Jaroslaus de Woyslauicze, quartus Andreas de Vilxicze, quintus Petrus de Mroczcouicze, Jacussius de Modla filius Othe. — Rotha:

Taco gim pomozi bog yʃwanthi +
yaco tho Swaczczimi yaco Miro
ʃlaw ... Cowalewa nÿe wilovil
nocznÿa Rzecza Abramowi Ryb
(zyego) (ʃtaw)
zapancz grzÿwen anÿ tego vʃzid
cu ma