Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 53
Contra Bogusius respondit:

ÿaʃm tobe daual ten liʃt wtwem domu
podlug røcogemʃtwa ÿpodlug [ʃl] ʃzmoui
itos gotow vcaʃzacz timi paniczi czo
przitem bili ydrugimi naʃwadeczwo ... yotho ÿeʃt wcaʃzal yʃwacczi przi
ʃangli ÿotho yeʃt ʃbil yprziʃand dal