Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 528
Testes ducit Zegotha de Cirmino erga nobilem Martinum de ibidem: primus testis Petrus Strzedzewskÿ, secundus Johannes Czeley de ibidem, tercius Johannes Momoth de ibidem, quartus Rzechtha de ibidem, quintus Jacussius de Cotharbi, sextus Paszco de Laszewo:

Taco gim pomozi Bog[i] yʃwanthi +
yacom [tho ʃ] przitem bil yʃʃz zegotha
wraczal kmecza niʃʃz gÿ [othego]
Marczin othego kmÿecza poʃzwal