Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 525
Rotha. Debent (!) iurare erga Johannem de Potharszicza Mathias de Jaroczino:

Taco gemu pomizi [po] Bog yʃwâ
thi = yaco ya neman [liʃtow ni
gednich] thw dw liʃtu na an
drzeya gorzʃkyego ... przibiʃla
wa Szedlimoʃwkyego ani gich
zachowam