Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 523
Testes ducit Paulus de Chudkÿ erga Jacobum kmetonem de Czena: primus testis Vbislaus de Zacouicze, Kelcz de Descznia, tercius Johannes de Gorzkÿ. — Rotha:

Taco gim pomozi bog yʃwanti crzis
yaco to ʃwathczimi yaco pawlowa
... Cludcovo ne pokradla [J] wyacu
bowye domu Rzeczi zapancz grziwen
a nigich wzitek ma