Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1416 Pisarz: 12 Numer roty: 521
Nicolaus Kothlinsky debet prestare iuramentum in proximis terminis particularibus in Kalis celebraturis erga generosam Margaretham de Lapcowo, quod ipsa sola de bona voluntate ipsum admisit pro quinquaginta marcis, sed idem Nicolaus potest iurare super minus quam super predictam pecuniam. — Rotha:

Taco mi pomozi bog yʃwanthi
crziʃz yaco Grzimek wnoʃl wmar
gorzaczin dom konmÿ yʃrzebrem
yginimý rzeczmi yaco paczdzye
ʃanth grzÿwen