Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 10 Numer roty: 518
Rotha, qua iurabunt purgatores Marsselewsky contra Spitkonem:

Tacomi pomoʃzi bog + Jaco czo kaʃzal
marʃzelewsʃky wexangy pyʃacz
yʃzxzang vypiʃz dacz wrzeczy
medzi xzandzem iardzekonem [ame]
iaco percza bÿenacovim a medzi
ʃpitkem To vczinil ʃmogim vedzenim
kaʃznu yʃzradu