Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 9 Numer roty: 517
Tercia:

Jaco to ʃwatczimi Jaco yego
maczerze macz ʃtego Clenota
.b. viʃla ynaʃʃey krwe yeʃt