Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 9 Numer roty: 516
Alia rota:

Jaco to ʃwatczimi Jaco yego macz
ʃtego Clenota .b. viʃla ynaʃʃey
krwe yeʃt