Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 9 Numer roty: 515
Alia rota:

Jaco tho ʃwatczimi Jaco yego
baba ʃtego clenota viʃla ynaʃʃey
krwe yeʃt