Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 9 Numer roty: 514
Testes ducit Abraham de Latouice contra Abraham Roszust ad purgandum nobilitatem. — Rota:

Tako nam p. b. Jaco N. ... O. yeʃt
naʃʃego ʃczitha naʃʃego zawolana
.b. ynaʃz brath naʃʃey krwe