Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1411 Pisarz: 9 Numer roty: 512
Testes ducit Nicolaus Roszust, Nicolaus Piwonsky alias de Brudzewo et Martinus de Yarnoltouo contra Swansconem et Johannem [Nicolaum et sorores et nepotes eorum]: primus Meczko Sluscowsky, secundus Byenak de Camona, tercius Andreas Przespolewsky, quartus Otto de Przespolewo, quintus Nicolaus de Dzyrzbino, sextus Vitus de Dzyrzbino. — Rota:

Jaco to ʃwatcimi Jaco czʃo Micolaý
ʃzmorauina a Micolay ʃzbrudzeva
ymarczim ʃzyarnoltowa wzøl ʃkodi
czterdzeʃczy aʃto ydwe grziwne mi
mo ʃzeʃczdzeʃʃønth grzywen przeʃz
dw czoʃz ʃø przikazany