Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 509
Testes ducit Sweboda de Gaca contra Margaretham sororem de ibidem: primus Nemir Trzembnensky, secundus Vyszotha de Wola, qui circa hoc fuerunt, tercius Miroslaus de Ambramouicze alias de Coberziczsko, quartus Mathias de Abramouicze, quintus Johannes de Junczewo, sextus Stanislaus de Szelanczino. — Rotha:

Jacoʃmi przitem bili [iaco] kegdi margo
rzatha ʃpuczila [d] zaʃtauą ʃuebodze
iancz trzimala w panczidzeʃzanth grzi
ven [ian] (ianʃz) ʃveboda trzilata potem ʃpo
koyne vitrzimal ...