Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 508
Rotha, qua iurabit Czeszantha de Valiszeuicze contra Vanch de ibidem:

Jaco Vanch porambil wmem zapuʃcze tele drzewa policziwʃzy