Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 507
Testes ducit Johannes de Galansky contra Dziuissium de Cansisze: primus Petrus de Cotarbi, secundus Sulislaus de ibidem, tercius Thomas de ibidem, quartus Al... de Crossznino, quintus Laurencius de ibidem, sextus Johannes Baraiouicz de Galansky.

Jaco to ʃuatcimi iaco dziuiʃz wʃzal iano<..>
otcziʃzni polcztwardi grziwni penand<...>
a dobitka za trzi grziwni