Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 505
Testes ducit Zophia de Curowo contra Hankam de ibidem: primus Mathias de Curowo, secundus Nicolaus de ibidem, tercius Bartholomeus de Prussy, quartus Gregorius de ibidem, quintus Albertus de ibidem, sextus Michael de Galansky. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco ʃtaʃzek wytrzimal
[tą] (Hancziną) czanʃcz dzedini trzidzeʃzcy lat yona
poʃʃwem manʃu trzi lata