Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 50
Item Jacobus Gorzecsky ducit testes contra Albertum de Souina: item Petrus Cuczinskÿ, Woÿcech de ibidem, Berwoldus Hwnøtskÿ, Sÿmon de Gostkowo, Sulislaus de Chwalcowo, Johannes de Gorka. — Rotha:

yako Jacub vÿprawil Seczecha otwoÿczecha
ʃzrzicogemʃtwa ʃedminaʃcze grziwen