Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 498
Testes ducit Nicolaus de Tarszicza contra Hedwigim de Vilkowÿa: primus Martinus de Czirznino, secundus Johannes de ibidem, tercius Staszek Rzecta de Strzedzewo, quartus Sandziwogius de Cothlino, quintus Bariczka Yareczewsky, sextus Tiffan de Lowenczicze. — Rotha:

Jaco to ʃwadcimi iaco micolaÿg yadwidze
nigedne rani dal gwaltem