Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 496
Testes ducit Nicolaus de Tarszicza contra Paulum laycum de Vilcowya: primus Michael de Strzeszevicze, secundus Michael de Wangrzinowo, tercius Johannes Czeleyg de Strzedzewo, quartus Mathias Sapala, quintus Virzbantha de Solowo, sextus Gunczerz de Strzedzewo. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi acz by czo micolay paulovi
vczinil to vczinil za yego poczanthkem
iʃz mv pirzveyg pauel wfʃzucną raną
dal