Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 495
Testes ducit Czeszantha de Valiszeuicze contra Vanch de ibidem: primus Byenasz de Valiszeuicze Noua Villa, licet sit frater patruelis, sed pars in eum consensit, secundus Stanislaus Vlay de ibidem, tercius Byenessius de Chlewo, quartus Otha de Modla, quintus Miczek Maly de Chlewo, sextus Stephanus de Gorzuchy. — Rotha:

Jacoto ʃwatcimi iaco tho czo Vanch rambil
to rambil wfczeʃzanczine dzelniczi ʃzapu
ʃtą