Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 492
Testes ducit Nicolaus de Vilczkouicze contra Wlodconem de Godzanthcowo: primus Passek de Sowyna, secundus Bogel de ibidem, tercius Albertus de Czechel, quartus Janussius de Cotarbi, quintus Swanszek de Glosskÿ, sextus Mathias de Czechel. — Rotha:

Jacoto ʃwatcimi iaco micolay ranczil micola
ioui za pol czwarthy grziwni groʃʃzow.