Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 491
Testes ducit Nastka de Galanskÿ contra Dobeslawam de Cussyno: primus Leonardus presbiter de Przedzino, qui circa hoc fuit, secundus Nicolaus Mlod de Pawlowo, tercius Nicolaus Polszka de Minori Galanskÿ et est patruus producentis, sed pars in eum consensit, quartus Nicolaus Symonis de Cothoiedsco, quintus Nicolaus de Pawlowo Mathei filius, sextus Budko de Czechel. — Rotha :

Jacom przitem bil yaco naʃtka ʃzaʃtavila
dobyeʃlawe ʃzwą czanʃcz dzedzini wprze
dzine we trzech grziwnach zemʃzkich
pyenandzi