Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1402 Pisarz: 2 Numer roty: 49
Item Derslaus de Prusÿ ducit testes contra Mathiam Sapalam: item Hwbislaus de Cotharbi, Michael rector ecclesie in Slup, Martinus Cotharba, Johannes de Prusy Cothouicz, Nicolaus Koth, Przebislaus de Galansky. — Rotha:

ÿako dzerʃek dawal Maczkovi penandze
wczas ʃzemʃke anich nechczal wzøcz