Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 483
Testes ducit Sbetha de Cothoiedsco contra Margaretham de Ostrzeszow: primus Vislaus de Peczinovicze, secundus Petrus de ibidem, tercius Stephanus de Strzedzewo, quartus Symon de Peczinouicze, quintus Mathias de ibidem, sextus Nicolaus de Sdbikÿ. — Rotha inferius est scripta. — Rotha:

Jacoto ʃwatcimi iaco pani ʃbetha przignala
ʃwe bidlo [do] wdom manʃza ʃwego ÿeʃz
bydlo neʃzkladano ʃza poʃzag manʃzą
yeg