Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 480
Testes ducit Przechna de Glamiszewo contra Zophiam de Curowo: primus Michael de Neracz, secundus Benassius de Labanczi, tercius Stanislaus de Falantczicze, quartus Swanch de Labanczi, quintus Drogoslaus de Gawfrziÿalowo, sextus Jacussius de Racowicze.

Jacoto ʃuatcimi iaco andrzey viplaczil przechne
poʃʃag wfʃziʃtek przedtrzemi lati

E contra testes Zophie: primus Janussius Tegil, secundus Vincencius de Curowo, tercius Jaroslaus de ibidem, quartus Mathias Butkouicz de ibidem, quintus Przedslaus de ibidem, Nicolaus de ibidem. — Rotha: