Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1415 Pisarz: 8 Numer roty: 472
Testes ducit Johannes de Rascowo contra Swanchnam de Galansky: primus Falislaus de Rambczino, secundus Michal de Virzchoslaw, tercius Vislaus de ibidem, quartus Andreas de Bobri, quintus Budek de Czechla, sextus Albertus de ibidem. — Rotha:

<...>acoto ʃwatcimi iaco ian po wawrzin
<..>zewe ʃmercy newʃzanl dwudzeʃzʃtu
grziwen (ʃboʃza) puʃczini yaʃzby Swanchne
bliʃze prziʃla