Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 467
Testes ducit Johannes de Mancowo contra Petrum de ibidem: primus Stephanus de Mancowo, secundus Janussius Dorynk de Zaborouicze, licet sit compater producentis, sed pars in eum consensit, tercius Nicolaus de Cowalewo, quartus de Rzecty Jan Yesz, quintus Miroslaus de Cowalewo, sextus Stephanus de Nyedzanowo. — Rotha:

Jacoto ʃwatczimi iaco Potr przedal ianoui
wfczwarthe czanʃczi dzedzini ʃchodnią czanʃcz
ymal mv yą wfʃzdacz weczne