Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 465
Testes ducit Katherina relicta Jacussii de Cothlino contra Dobessium de Szolowo: primus Przedslaus de Clichowo, secundus Jaszek de Corzqui, tercius Nicolaus Guniczskÿ, quartus Staszek Rzektha, quintus Johannes Czeleyg, sextus Petrassius Panthkowsky alias Malczewsky. — Rotha:

Jaco to ʃwatczimi iaco dobeʃz zabil katharzininą
ʃzarną ʃzeʃzwonkÿ chovaną ytego vʃzitek
ma.