Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 462
Testes ducit Laurencius de Gÿwanouicze contra strenuum Johannem de Stobno: primus Albertus Goludowskÿ, secundus Franco de Chalaczicze, tercius Sdzeslaus de Scarszevo, quartus Venczeslaus de ibidem, quintus Gerwarth de ibidem, sextus Scarbimir de Boguczicze. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczimi Jako wauriʃzinecz
pirwim tarkem ýpirwim vcupenim dal za giua
nowicze polʃzotha ʃtha Grziven vichʃze gedna
grziwna quartnikow