Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 461
Testes ducit Mathias de Corzenicza erga Stanislaum et Swansconem de Morawky. Duo nuncii, secundus et tercius. [Primus Petrassius Szeleneczsky, secundus Stanislaus de ibidem, tercius Johannes Goszinsky, quartus Johannes de Sulimowo, quintus Bernardus Czeminsky, sextus Johannes de ibidem].

Jacoto ʃwatcimi Jacoʃm poʃʃlem bil od maczeÿa
do ʃtaniʃlaua by ʃtaniʃlaw maczka viprauil
o kon pirveÿ niʃz maczeÿ prauem kona ʃtraczil

Partis adverse: [primus Staszek de Minori Galansky, secundus Staszek de Maiori Galanskÿ, tercius Franek de Falantczicze, quartus Johannes de Morawkÿ, quintus Albertus subagazo Chudziczsky, sextus Andreas Gorziczicz]. — Rotha: