Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 459
Rotha, qua iurabunt testes Przibislaii de Szedlemino erga strenuum Stanislaum de Louanczicze:

Jaco to ʃwatcimi iaco Przibiʃlaw dal nagra
bowo na [ʃtaniʃlaouą] (przibacową) zastawą cztirzi
adwadzeʃcze aʃto grziwen