Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 458
Rotha, qua iurabunt testes Andree de Gora contra Philippum de Czelcza. Aducat Andreas testes nobiles quos potest:

Jacotoʃwatcimi iaco andrzeÿ dal na
grabowo na przibacową zaʃtawą dwa
dzeʃzcze grziwen a [ʃto] ʃzʃto