Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 456
Rotha, qua iurabit dominus Jacobus:

Jacoʃm nÿeprzedal dzedzini Giwanowÿcz
wawrzkowÿ weczne anÿm zanÿ pÿe
nądzÿ bral ... Nÿeprze
dala anÿnebrala