Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 454
Testes ducit Barthossius de Gacz contra Nicolaum de ibidem: primus Laureneius de Strzalkow, secundus Wisotha Wolskÿ, tercius Mathias de Strzalcow, fideiussores, quartus Nÿemerza de Thimÿenecz, quintus Jassek Glamÿsewskÿ, sextus Vincencius de Thÿmÿenecz. — Rotha:

Jacoʃmi przitem bilÿ yzatho rączilÿ zad
czwarthą cząʃcz dzedzini wgaczÿ oÿąʃz
barthoʃʃ na micolaÿa zalowal ...