Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 453
Testes ducit Swansco de Corzenevo contra Mathiam Sowa de Morauino: primus Sdzeslaus de Skarszewo, secundus Beruoldus de Scarszewo, tercius Johannes de Dobrzicza, quartus Albertus de Coludowo, quintus Franek de Falanczicze, sextus Andreas de Dzirbino. — Rotha:

Jaco to ʃwatczimi iaco Jacub nyewinoʃl do
Swanʃka maczeÿewich rzeczÿ zadze
ʃącz grziwen chąʃebną rzeczą anÿ tego
Swanʃek vʃitek ma