Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 450
Testes ducit Johannes de Dobrzicza contra Vichnam de Rogaczewo: primus Michael de Strzeszewo, secundus Janussius de Clonowo, tercius Beruoldus de ibidem, quartus Nicolaus de Byeganino, quintus Miroslaus de Prussy, sextus Swantoslaus de ibidem. — Rotha:

(Jacoto) (ʃwatcimi)
[Jacoʃmi przitem bili] iaco ian nÿewrzuczil
ʃzu nicz wanczeÿ wrogaczewye yedno
wtho czo mv waʃz zaʃtauil wpolpanti
grziwni