Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 443
Testes ducit Michael Bardzkÿ contra Micossium de Goluchowo [primus Mathias Tluczimost, secundus Mathias de Nadąrzicze, tercius Nicolaus de Tharzicze, quartus Msczislaus de Skrzipno, qui circa hoc fuerunt, quintus Czestko venator Gneznensis, sextus Vincencius de Tharzicze, qui circa hoc fuit].

Jacoʃmi przitem bili czo micoʃz [wʃząl] (vczinil)
ʃzkodą na michala barczʃzkego tą [wʃząl]
(wczinil) pirweÿ niʃzli michalovi ktori rok dal
ani mv ʃzą zavanʃzoual, newʃząllibi na
nem kanczlerz ʃzkodÿ tediby on na micha
le nicz wʃzancz nimal

Testes partis adverse: primus Stanislaus Skarsewsky, secundus Olbracht de Czelcza, tercius Otha de Brusinowa, quartus Luthko de Brzeze, quintus Stanislaus Rzecta de Strzezewo, sextus Johannes Czeleÿg de ibidem, qui circa hoc fuerunt. — Rotha: