Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 439
Testes ducit Nicolaus de Czechla contra Falislaum et Vlodkonem de Rambczino: [primus Mathias Gorznicz de Czechla, qui circa hoc fuit, secundus Woyvtha de ibidem, tercius Albertus de ibidem, quartus Martinus de ibidem, quintus Mathias Szapala de Cuchari, sextus Mathias filius Sulislaii de Cotharbi].

Jacom poʃlem bil od rambczinʃkÿch
do Micolaÿa ogego ʃÿnowicze yczʃo
vczinÿli rambczÿnʃczy tho vczinÿly
ʃzmÿcolayową volą anÿgednego
gwalthu vczinÿly ... Jacoʃzmi przithim bily [iaco] yʃze ramb
czinʃczi nÿevczinili gwalthu ale czʃo
vczinÿli to vczinili ʃzmicolayową
volą ...

Testes partis adverse: primus Scarbimirus de Boguczicze ut nunccius, secundus Nicolaus Zila de Czechla, tercius Johannes Wąsz de Galąsky, qui circa hoc fuit, quartus Petrus de Minori Galąsky, qui eciam circa hoc fuit, quintus Nicolaus de Potcocze, licet gener producentis, sed pars in eum consensit, sextus Albertus de Yastkolkÿ. — Rotha: