Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 438
Testes ducit Katherina Nicolaii de Kalis contra Przibkam et Zofkam: primus Nicolaus Mlodo, secundus Johannes Wansz, tercius Abraham de Lathowicze, quartus Johannes de Pawlowo, quintus Przibko, sextus Jurga de Chotowo. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczimi iaco Katherzina
ʃwimÿ przotkÿ trzimala (trzeczą) (cząʃcz
) (culigowa
) (oyanʃz) (przib
ka) (nakathe
rziną) (zadowa
la) [culigowo]
mÿmo trzidzeʃczÿ lath nigdy ʃg(i)ch
dzerzenÿa nÿewichodzila