Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 434
Testes ducit Sciborius contra Bogussium de Prussy: primus Bartholomeus de Voÿslauicze, secundus Nicolaus de Chlewo, tercius Dobko de Deszczna, quartus Staszek Bralinouicz de Falantczicze, quintus Nicolaus de Sdzinicze, sextus Miczko de Rzecthÿ. — Rotha:

Jacoto ʃwatcimi iaco boguʃz wrzuczil ʃzu
wʃciborową maczerziʃzną povipra
vanv iaco ÿą ʃcibor od meczka viprauil Jacotho swatcimi iaco boguʃz wrzuczil
ʃzu meczkoui wotcziʃzną vanczeÿ
niʃz ma w ʃzastaue

Testes ducit Meczslaus de Pawlouo contra Bogussium de Prussy: primus Michael de Pawlowo Maiori, secundus Gregorius de Cothoiedsco, tercius Johannes Gregorii de ibidem, quartus Johannes de Bobri, quintus Michael de Virzchoslaw, sextus Neborza de ibidem. Rotha: