Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 433
Testes ducit Przedslaus de Cotarbi contra Vbislaum de ibidem: primus Andreas de Scudle, secundus Johannes Vchacz de ibidem, tercius Nicolaus Lutoldi de Sadowe, quartus Giwanus de Cirznino, quintus Vislaus de Virzchoslav, sextus Michael de ibidem.

[Jacotoʃwatcimi] [iaco na vbiʃlaua yna
yacuʃza]
Jacoto ʃwatcimi yaco czovczinil vbiʃlaw
[przeʃlaoui] (przedʃlaoui) to vczinil za yego poczantkem
iʃzmu pirzvey [przeʃlao] (przedʃlaw) (cztirzi) rani dal. ... Jacoto ʃwatcimi yaco czo vczinil vbiʃlaw
przedʃlaoui to vczinil za yego poczant
kem yʃz mv przedʃlaw cztirzy rani
dal

Partis adverse: primus Mathias de Sowina, secundus Czeslaus de Potcocze, tercius Nicolaus de ibidem, quartus Laurencius de Sovina, quintus Naczek de Rzeckthi, sextus subagazo Chudziczskÿ. — Rotha: