Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1414 Pisarz: 8 Numer roty: 432
Testes ducit Grzimala de Mroczkowicze contra Petrum kmethonem de Osczeclino: primus Andreas rector scole de Staw, secundus Swantoslaus familiaris strennui Johannis de Staw, qui circa hoc fuerit, tercius Grzimala de Costrzeuicze, quartus Johannes de Mroczkouicze, licet sit frater patruelis producentis, sed pars in eum consensit, quintus Dobek de Volen, sextus Jacussius Baior de Phalantczicze. — Rotha:

Jacoʃmi przitem bili Czo vczinil grzimala
pyotroui to vczinil [iʃzmv] zaiego po
czanthkem iʃzmv pirzweyg potr rani
dal yiego maczerzi layal Jacoto ʃwatcimi iaco phaliʃlaw neʃza
bil Pawla anÿ przitey ʃwadze bil
anÿ odyego ranku ʃzmerczi ma Jacoto ʃwatcimi iaco Dobka wʃząla
na meczʃlaue dwadzeʃcze grziven
wanczey nyʃz rancoma ranczil po
ʃzaʃznich pyenandzy

Testes ducit Phalislaus de Rambczino contra Sulkam et filium eius de Sobothka: primus Martinus de Galansky, secundus Janussius de ibidem, tercius Byenak de ibidem, quartus Nicolaus Byegansky, sextus Johannes de Galansky. Rota:
Testes ducit Meczko de Sluscowo erga Dorotheam sororem suam. Rotha: primus Andreas de Jaroszeuicze, secundus Dobek Descinsky pater Gregorii, tercius Johannes Dzirbinsky, quartus Dziuissius Miculsky, quintus Laurencius de Boguslauicze Alberti filius, sextus Jacussius Bodzaczskÿ. — Rotha: