Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 427
Testes ducit dominus Johannes plebanus de Cotlowo contra Swanthoslaum Droszinsky: primus Cziborius alias Czczik de Kaliscovicze, secundus Volfram de ibidem, tercius Albertus Szpot, quartus Albertus Przedslai, quintus Johannes de ibidem, amicus isti, sextus Johannes plebanus de Olszina. — Rotha:

[Jacoto ʃwatcimi iaco minąla trzidzeʃczi lat temu
pirweÿ niʃli ʃwanʃzek zaʃzval xzandza
ÿana o droʃzino] Jacoto ʃwatcimi iaco xzandz yan ʃwimi na
maʃtkÿ vitrzimal trzidzeʃczi lat droʃzino
pirzwey niʃzli gy ʃwanʃzek oną zaʃzual