Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 426
Testes ducit Borzislaus de Rzecty contra Yelen: primus Ceslaus de Potcocz, secundus de Rzecti, tercius Johannes de ibidem, quartus Johannes de Mancowo, quintus Naczek de ibidem, sextus Albertus de Belczewo. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco trzi lata minąla temv
rancoyemʃtwą czo ranczil yelen za
borziʃlawa przecziw grzimale