Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 423
Testes ducit Burnetha consors Bogussii de Twardowo erga Janussium castellanum Kalisiensem: primus Adam de Kaliscouicze, secundus Wszebor de ibidem, tercius Stanislaus de ibidem, quartus Paszek de ibidem, quintus Albertus Spot de ibidem, sextus Bedrzich de ibidem. — Rotha:

Jaco to ʃwatcimi iaco bila Wola Januʃzo
va toliʃzcovʃkego [k] y ...
kyegdi odbila yego braczi pani bur
netha