Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 422
Rotha, qua iurabit Sandiwogius de Slotniky contra Albertum de Wyszino:

Tacomi pomoʃzi etc. Jaco tim [poʃlem] poʃzel
ʃtwem tego poʃla ʃandziwoÿ nevczinil
woytkowy panczidzeʃzant grziven ʃkodi
wvikupeną dzedzini