Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 420
Testes ducit Herman de Staw contra Pasconem de Wratislauia: primus Albertus de Nouego, secundus Andreas filius eius de ibidem, tercius Stanislaus de Westrza alias civis de Staw, qui presentes circa hoc fuerunt, quartas Johannes de Racouicze, quintus Stanislaus de Gawrziyalowo, sextus Michael de Nanczeslauicze. — Rotha:

[Jacoʃmi przitem bili (iʃz) wpantek (kyegdi) (rzeczi) (pobrani) przed
ʃluczem viʃzczim ýten dzen wʃziʃtek
herman [za] ʃzmaʃta ʃtawą nevigeʃdzil
ani paʃcovich rzeczi pobral ani gich vʃzitka
ma]