Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 419
[Testes ducit Lutka de Westrze contra Stanislaum de ibidem: primus Boguphael de Wiszoczko, secundus Wicencius de Latowicze, tercius Abraham de ibidem, quartus Petrus de Coszczan de Mancowo, quintus Laurencius de Krosznino alias de Chorzewo, sextus de Chelstowa].

Jaco to ʃwadczimi Jaco Staniʃlaw oʃzadl praw
wkaliʃzkem gbicze zaʃtawą mimo trzy lata
niʃzligo lutka prawem vgabala

Partis adverse: primus Falibog de Falanczicze, secundus Stanislaus de ibidem, tercius dominus Andreas presbiter de Staw, quartus dominus Miroslaus vicarius de Blaszcowicze, quintus Jaroslaus de Woÿslauicze, sextus Laurencius de ibidem. — Rotha: