Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KL Rok: 1413 Pisarz: 8 Numer roty: 417
Swanthoslaus de Gloskÿ ducit unum testem contra dominam Nastkam de ibidem, Nicolaum Paruss. — Rotha:

Jaco to ʃwatczimi iaco temu mÿnąla trzÿ lata
kegdi naʃtcze ʃwÿna zabita